HOME


Zarząd koła
i Komisja Rewizyjna


KOŁO ŁOWIECKIE


Zarząd Koła:


Prezes
Jacek Dragun -
tel. 601 66 16 58


Łowczy
Jan Rekowski -
tel. 692 17 31 25

Podłowczy obwodu 316
Andrzej Krawczyk -
tel. 602 80 70 91

Sekretarz
Marcin Bień -
tel. 600 46 61 10

Skarbnik
Eugeniusz Zabłocki -
tel. 792 54 30 97


............................................


Skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący - Roman Skwiercz

Członek - Krzysztof Łabęcki,
                 Roman Ernstmajer