HOME


Lokalizacja

KOŁO ŁOWIECKIE

Dobre i bogate łowiska , własny Dom Myśliwski zachęcają już od szeregu lat do odwiedzania nas przez myśliwych z Belgii, Niemiec, Holandii i Danii, którzy pozyskują około 30 rogaczy, około 15 jeleni byków oraz dziki i zwierzynę beztrofeową. W zakresie organizacji polowań Koło współpracuje z Biurem Polowań "DIANA" w Lipce oraz Pommernjagd z Koszalina.

Koło łowieckie "Orzeł" w Człuchowie dzierżawi dwa obwody łowieckie położone na terenie Nadleśnictw: Człuchów, Niedźwiady, Czarne i Okonek.

Obwód leśny nr 290 (od 01.04.2013) o łącznej powierzchni 6920 ha, (las pokrywa 3767 ha) rozciąga się od granic Człuchowa do miejscowości Polnica, Sąpolno, Pawłówko. W środku obwodu, w osadzie Wandzin znajduje się zabytkowy Pałac Myśliwski, świadczący o zasobności w zwierzynę tego terenu - dzisiaj zajmowany przez stowarzyszenie MONAR.Obwód nr 316 (od 01.04.2013), jest obwodem polnym, w którym na powierzchnię 8937 ha, przypada 2674 ha lasu. Obwód położony jest między miejscowościami Barkowo, Debrzno, Lędyczek, a jedną z granic jest min. rzeka Debrzynka. Teren obwodu jest bardzo urozmaicony, występują w nim rzeki i liczne jeziora.


W obu obwodach bytują głównie jelenie, sarny, dziki, lisy, zające, borsuki, jenoty oraz bobry. Obserwowane były także przechodnie łosie oraz symbol Koła - orzeł rybołów. Zadomowiły się też na stałe daniele, które są już w planie łowieckim i od sezonu 2012/2013 zaczęło się ich pozyskanie.W latach 1973 - 85 podejmowano próby z wprowadzeniem bażantów w łowiskach obwodu 316 (z własnej wolierowej hodowli), jednak ze względu na zbyt dużą ilość drapieżników, niestety bez powodzenia. Podobnie nie powiodła się próba hodowli głuszców, które pod koniec lat osiemdziesiątych przywieziono ze Szwecji.

W ostatnich sezonach (2016-2018) racjonalnie gospodarując na obu obwodach pozyskujemy średnio rocznie ok.150 jeleni (w tym 40 byków), 120 saren, 250 dzików i 3 daniele.

Wśród najmocniejszych trofeów są medalowe wieńce jeleni, (sezon 2013/14- brązowy medal uzyskały 4 wieńce i 1 wieniec srebrnomedalowy), a także medalowe parostki saren i oręże dzicze.

Dobrze układa się współpraca Koła z Lasami Państwowymi. Członkowie Koła biorą aktywny udział w sadzeniu lasu, nasadzaniu wierzby paszowej.
Poletka tej rośliny oraz topinamburu uprawia się w obwodzie nr 316. Ponadto zwierzynę dokarmia się na 20 ha poletek żerowych odpadami zbożowymi i ziemniaczanymi pozyskiwanymi lub kupowanymi z zakładów zbożowych, gospodarstw rolnych i sadowniczych.
Niezależnie od tego wielu Kolegów w porozumieniu z Zarządem i ALP, we własnym zakresie, wzbogaca bazę żerową w łowiskach, uprawiając ugory i nieużytki.